top of page
Održavanje računara
Pod redovnim održavanjem podrazumevamo:
 • Izlazak na teren i evidentiranje stanja u kom su računari, sa predlogom eventualnih izmena za bolje poslovanje.

 • Nadogradnja računara ukoliko je to potrebno.

 • Ispravke koje je potrebno uraditi, kako bi poslovali neometano i bezbedno.

 • Instalacije sistema i programa.

 • Održavanje programa ažuriranim.

 • Umrežavanje računara sa perifernim uređajima (štampači, skeneri…)

 • Izmene na internet mreži.

 • Čišćenje računara od prašine godišnje, polugodišnje ili kvartalno u zavisnosti od dogovora.

 • Čuvanje podataka – backup.

 • Hitne intervencije po nastanku kvara.

 • Podrška na daljinu.

bottom of page